TechNet - Experternas arena

Frågespalt: Windows Server 2008

Kan vi blanda in domänkontrollanter med Windows Server 2008 i en miljö baserad på Windows 2000 och 2003?

Vår miljö är blandad, med både Windows 2000 och 2003, men nu vill vi börja använda Windows Server 2008 för vissa av våra applikationer och kanske som domänkontrollanter. Är det möjligt i en blandad miljö eller måste vi uppgradera alla våra Windows 2000-servrar till minst 2003 för att det ska fungera?


Joachim Nässlander

Joachim Nässlander

Joachim Nässlander arbetar som Solution Architect på Dell. Han har medverkat i Microsofts Technology Adoption Program för både Windows Server 2008, Hyper-V och Windows Server 2008 R2. Han är även MVP inom Cluster och bloggar på nullsession.com.

Du som är IT-proffs kan skicka dina frågor om Windows Server 2008 och Windows Server 2008 R2 till fraganu@microsoft.com och få din fråga besvarad av Joachim här i frågespalten.

Vi kan tyvärr inte garantera att alla frågor hinner besvaras.


Svar:

Om ni i dagsläget har Windows 2003 på alla domänkontrollanter så är det helt problemfritt att introducera Windows Server 2008 som domänkontrollant samtidigt. Så länge du inte höjer er forest functional level till Windows Server 2008 så kan du ha både 2003 och 2008 som domänkontrollanter. Är läget däremot det att du har Windows 2000 som operativsystem på domänkontrollanterna så kan du fortfarande använda Windows Server 2008, men du går miste om viss funktionalitet.

I Windows Server 2008 Technical Library finns en sammanställning över vilka funktioner som är tillgängliga i respektive forest- och domän-functional level. Du hittar det dokumentet här. (US)

Du kan använda Windows Server 2008 som operativsystem på en medlemsserver oavsett operativsystem på domänkontrollanterna. Vill du använda dig av någon av nyheterna i Active Directory, till exempel Read-Only Domain Controller, så måste din forest functional level vara minst Windows 2003. Det innebär att inga av dina domänkontrollanter i så fall kan använda Windows 2000.

En uppgradering av alla domänkontrollanter till Windows Server 2008 och en höjning av domain functional level till den nivån ger dig tillgång till några nya funktioner som kan vara intressanta. En av dessa är DFS-replikering av SYSVOL. Det innebär att den gamla replikeringsmetoden via NTFRS försvinner. Ytterligare en ny funktion är fine-grained password policies. Denna funktion ger dig möjlighet att specificera flera lösenordspolicys i samma domän och knyta dessa till antingen enskilda användare eller säkerhetsgrupper. Vissa företag har i dagsläget två domäner för att kunna ha en striktare policy för administrativa konton, nu ges alltså möjlighet att konsolidera till en domän men ändå ha högre krav på vissa typer av konton.

En rekommendation är att om du i dagsläget har en testmiljö, testa i den först. Har du inte det rekommenderar jag att du sätter upp en enkel sådan i till exempel Microsoft Virtual Server som är kostnadsfri. Microsoft har även en guide för hur man uppgraderar sitt Active Directory från Windows 2000 till Windows 2003. Den hittar du här. (US)

Med vänliga hälsningar, Joachim Nässlander


De åsikter och idéer som uttrycks i texten är skribentens egna, och delas inte nödvändigtvis av Microsoft AB eller dess representanter.