Mappning av Azure Security Benchmark v2 och CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark

CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark är säkerhetsvägledningen från Center for Internet Security för att upprätta en säker baslinjekonfiguration för Azure. Benchmark-omfånget är att fastställa den grundläggande säkerhetsnivån vid implementering av Azure Cloud. Det här riktmärket är i linje med Azure Security Benchmark v2.

Vi tillhandahåller en mappning mellan CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark senaste version v1.3.0 och Azure Security Benchmark v2. Detta hjälper dig att förstå hur rekommendationerna för båda riktmärkena justeras. Du kan ladda ned den fullständiga mappningen här.

Mapping between ASB and CIS Benchmark

Om du har frågor eller kommentarer om mappningen kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande.