Distributionsmeddelande från juli 2019 (10/juli) – Microsofts betrodda rotprogram

Den 10 juli 2019 släppte Microsofts betrodda rotcertifikatprogram en oplanerad uppdatering till betrodd rotlagringsplats för att återställa VKN-roten i roten för OpenTrust Root CA G1 (7991E834F7E2EEDD08950152E9552D14E958D57E).

Den här uppdateringen innehåller inga andra ändringar.

Obs!

Obs! Som en del av den här versionen uppdaterade Microsoft även tidsstämpeln och sekvensnumret som inte är betrodd CTL. Inga ändringar har gjorts i innehållet i CTL som inte är betrodd, men detta gör att systemet laddar ned/uppdaterar CTL som inte är betrodd. Det här är en normal uppdatering som ibland görs när Betrodd rot CTL uppdateras.