SharePoint Online stöder inte längre automatisk import av EXIF-egenskaper efter bildöverföring

Symtom

När du har laddat upp bilder som innehåller EXIF-data importeras inte längre exif-egenskaperna automatiskt till bildegenskaperna.

Orsak

Funktionen Automatisk IMPORT AV EXIF-egenskapen i SharePoint förlitade sig på en underliggande plattformskapacitet som inte längre är tillgänglig. När den här funktionen togs bort från plattformen togs den beroende funktionen också bort i SharePoint Online.

Lösning

Du kan importera EXIF-egenskapsfält till en SharePoint-bibliotekskolumn genom att köra CSOM-skriptet. Du måste dock köra skriptet varje gång du laddar upp nya bilder till biblioteket.

Mer information

Behöver du mer hjälp? Gå till SharePoint-communityn.