Felet "DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN" när du öppnar OneDrive eller SharePoint

Symptom

Följande felmeddelande visas när du försöker komma åt OneDrive eller SharePoint:

Du kan inte använda den här webbplatsen

Orsak

Din prenumeration på antingen OneDrive eller SharePoint kan ha upphört att gälla.

Lösning

Återaktivera prenumerationen

Information om hur du återaktiverar din Microsoft 365-prenumeration finns i Inaktivera din prenumeration

Rensa DNS-cachen

Om prenumerationen är aktiv och du fortfarande har det här problemet, kan det vara en logg för logg i de lokala system DNS-cachen som kan tas bort.

Så här rensar du de lokala systemens DNS-cache:

  1. Välj Start-knappen.

  2. Skriv cmd och öppna programmet Kommandotolken.

  3. I kommandotolken anger du kommandot ipconfig /flushdns .

  4. Välj Retur på tangentbordet.

När DNS-posterna har rensats försöker du komma åt OneDrive eller SharePoint igen.

Om du fortfarande inte kan komma åt tjänsten kontaktar du Microsofts tekniska support.

Mer information

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till SharePoint Community.