Beteende när du använder Office Online Server och SharePoint med flera zoner

Den här artikeln är skriven av AdamSmith, Support Escalation Engineer.

Problem

Konfigurationen av Office Online Server med flera alternativa åtkomstmappningar och zoner i SharePoint Server.

Beteende

Office Online Server använder standardzonuppsättningen i SharePoint Server för respektive webbprogram.

Till exempel:

alternativa åtkomstmappningar

Standardzon-URL:en är http://sp2013t . Det är alltså den URL som Office Online Server använder för att kontakta SharePoint Server.

Du kan testa och se till att URL-adressen kan nås från Office Online Server, om den inte är det, du måste korrigera anslutningen här, annars fungerar inte Office Online Server korrekt.