SharePoint 2010-projekt med fältelement kan inte distribueras om

Ursprungligt KB-nummer:   2022443

Symptom

När du distribuerar en Begränsat SharePoint-lösning om fält-ID:na i elements.xml-filen ändras mellan projektdistributioner visas följande fel:

'Error occurred in deployment of step 'Activate Features': the field with ID <New GUID> defined in feature was found in the current site collection or in a sub <FeatureGUID> site.

Orsak

Orsaken till det här problemet är att fältelementen inte återkallas korrekt efter att ID:t (GUID) ändrats mellan distributionerna. Detta orsakas även om du har glömt att omge fält-ID (GUID) med kparenteser.

Lösning

Anteckning

Kontrollera att dina fält-GUID (GUID) alltid omges av kparenteser.

Första upplösningen

  • Återkalla Lösningen/WSP i VS.
  • Stäng VS.
  • Öppna VS igen och distribuera projektet.

Andra upplösningen

Om det inte löser problemet att stänga VS efter att du återkallat det kan en större lösning vara att:

  • Distribuera om projektet. Det visar ett fel vid funktionsaktivering.
  • Gå till SharePoint-gränssnittet och Aktivera och sedan Inaktivera den distribuerade funktion som visade aktiveringsfel i VS.
  • Återkalla Lösningen/WSP i VS.
  • Stäng VS.
  • Öppna VS igen och distribuera projektet.