Felmeddelande (Ogiltig formulärmall) när du kör designkontrollen för InfoPath Designer 2010 i ett formulär

Ursprungligt KB-nummer:   982250

Symptom

Tänk dig följande scenario i Microsoft InfoPath Designer 2010:

  • Du skapar ett nytt formulär.
  • Du lägger till en dataanslutning till en datakälla.
  • Du lägger till en kombinationsrruta eller en nedrullningslistekontroll.
  • Kontrollen är bunden till dataanslutningen.
  • Du lägger till en ny vy i formuläret.
  • Du tar bort dataanslutningen.
  • Du kör formuläret via designkontrollen i InfoPath Designer 2010 mot en Microsoft SharePoint Server 2010 eller en Microsoft SharePoint Foundation 2010-webbplats.

I det här scenariot får du följande felmeddelande:

Ogiltig formulärmall.

Lösning

Du kan komma runt det här problemet genom att göra något av följande:

  • Ta bort bindningen till dataanslutningen i kombinationsrrutans kontroll eller i listrrutan.
  • Ta bort kombinationsrrutorna eller listrrutan från formuläret.