Installationsfel om .NET Framework 4.6 är installerat

Symptom

När du kör Microsoft SharePoint Foundation 2013 med Installation av Service Pack 1, SharePoint Server 2013 med Service Pack 1-installation eller Project Server 2013 med Service Pack 1-installation på en dator som har Microsoft .NET Framework 4.6, 4.6.1 eller 4.6.2 installerat får du följande felmeddelande:

Det går inte att fortsätta installationen på grund av följande fel: Den här produkten kräver Microsoft .Net Framework 4.5.

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom installationsprogrammet för SharePoint och Project Server inte känner igen .NET Framework 4.6, 4.6.1 eller 4.6.2 som en version av .NET Framework som stöds.

Lösning

Lös problemet genom att följa de här stegen:

 1. Extrahera installationsmedia till en skrivbar plats.

  • Om installationsmediet är en körbar fil (.exe) extraherar du filerna och mapparna från den körbara filen till en skrivbar plats genom att köra följande kommando i en kommandotolk:

   <executable file name> /extract:<path to writable location>
   

   Kör till exempel följande kommando:

   sharepoint.exe /extract:C:\SharePointInstaller
   
  • Om installationsmediet är en ISO- eller IMG-diskavbildning (.iso eller .img) sätt du i diskavbildningen och kopierar sedan filerna och mapparna från diskbilden till en skrivbar plats.

 2. Ladda ned den komprimerade zip-filen som innehåller korrigeringen som matchar den produkt du installerar:

 3. Öppna ZIP-filen.

 4. Kopiera efter behov följande installationssupportfil från ZIP-filen till mappen "uppdateringar" på den skrivbara platsen.

  • SharePoint Foundation 2013 med Service Pack 1: wsssetup.dll
  • SharePoint Server 2013 med Service Pack 1: svrsetup.dll
  • Project Server 2013 med Service Pack 1: svrsetup.dll
 5. Kör Setup.exe den skrivbara platsen för att starta SharePoint-installationen eller Project Server-installationen. Supportfilen som innehåller korrigeringen som du har kopierat till mappen "uppdateringar" används vid installationen.

Lösning

Om du inte kan använda korrigeringsmetoden som finns i avsnittet "Lösning" finns det en alternativ lösningsmetod.

Du kan komma runt det här problemet genom att kontrollera att .NET Framework 4.6, 4.6.1 eller 4.6.2 inte är installerat när du kör SharePoint-installationen.

Om Microsoft .NET Framework 4.6, 4.6.1 eller 4.6.2 redan är installerat gör du så här:

 1. Avinstallera .NET Framework 4.6, 4.6.1 eller 4.6.2. Det gör du genom att gå till den plats som är specifik för ditt operativsystem som listas i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:

  • 3151800 Offlineinstallationsprogrammet för Windows .NET Framework 4.6.2
  • 3102436 Offlineinstallationsprogrammet för Windows .NET Framework 4.6.1
  • 3045557 Microsoft .NET Framework 4.6 (offlineinstallationsprogram) för Windows

  Obs! I Windows Server 2012 eller Windows Server 2012 R2 är .NET Framework en operativsystemkomponent och kan inte avinstalleras oberoende. Uppdateringar av .NET Framework visas på fliken Installerade uppdateringar i programmet Program och funktioner på Kontrollpanelen. För operativsystem där .NET Framework inte är förinstallerat visas .NET Framework på fliken Avinstallera eller ändra ett program (eller fliken Lägg till/ta bort program) i programmet Program och funktioner på Kontrollpanelen. Mer information finns i Felsökning av blockerade .NET Framework-installationer och avinstallationer och Microsoft Knowledge Base-artiklarna som listas tidigare.

 2. Starta om datorn.

 3. Installera webbinstallationsprogrammet för .NET Framework 4.5.2.

 4. Installera SharePoint genom att köra installationsprogrammet för SharePoint.
  När SharePoint har installerats kan du uppgradera från .NET Framework 4.5.2 till .NET Framework 4.6, 4.6.1 eller 4.6.2.

Mer information

Även om du får felmeddelandet under installationen stöds Fortfarande SharePoint Foundation 2013 och SharePoint Server 2013 när du har uppgraderat till .NET Framework 4.6, .NET Framework 4.6.1 eller .NET Framework 4.6.2.

Obs! Det formella stödet för .NET Framework 4.5.1, 4.5 och 4.0 upphörde i januari 2016.

Status

Microsoft har bekräftat att det är ett problem i de Microsoft-produkter som listas i avsnittet "Gäller för".

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till SharePoint Community.