Ett fel uppstod när en lista från Excel skulle skapas: Något gick fel. Filen finns inte

Symptom

När du försöker skapa en lista från Excel på en SharePoint-webbplats visas följande felmeddelande när du försöker välja en fil som redan finns på webbplatsen.

Något gick fel.

Filen [xxxx] finns inte.

Felmeddelande om att filen inte finns

Orsak

Standarddokumentbiblioteket tas bort eller dess namn byter namn från Dokument till något annat.

Lösning

  • Om standarddokumentbiblioteket tas bort och finns i papperskorgen återställer du det.

  • Om standarddokumentbiblioteket tas bort och inte finns i papperskorgen skapar du ett nytt bibliotek med namnet Dokument.

  • Om standardnamnet för dokumentbiblioteket ändras från Dokument till något annat byter du namn på det till Dokument från Inställningar för bibliotek -> Namn på lista, Beskrivning och Navigering -> Namn .