Fel när du sparar en lista eller ett bibliotek som en mall i SharePoint Online

Problem

Tänk dig följande situation:

  • Du skapar eller importerar en termuppsättning i SharePoint Online.
  • Du skapar eller ändrar en innehållstyp i listan eller i innehållstypsnabbet för att ta med 10 eller fler kolumner för hanterade metadata genom att använda hanterade metadata från termuppsättningen.
  • Du lägger till ett objekt i listan eller biblioteket.
  • Du bläddrar till inställningarna för listan eller biblioteket för att spara den som en mall och väljer sedan alternativet Inkludera innehåll.

När du klickar på OK får du följande felmeddelande:

_catalogs/lt/ för listans.stp-namn

Anteckning

Namnet på listplatshållaren representerar det faktiska namnet på listan där problemet uppstår.

Det här problemet kan också uppstå om du har någon kombination av tio eller fler kolumner med hanterade metadata i listan eller biblioteket. Anta till exempel att du använder en innehållstyp som innehåller 9 kolumner för hanterade metadata och lägger till ytterligare en kolumn för hanterade metadata i listan eller biblioteket. Det här utlöser felet.

Lösning/lösning

Du kan komma runt det här problemet genom att spara mallen utan att välja alternativet Inkludera innehåll. Eller begränsa antalet kolumner för hanterade metadata i en lista eller ett bibliotek som du vill skapa en mall från till färre än 10.

Mer information

Det här problemet uppstår eftersom tröskelvärdet för listvyn framtvingar en gräns på 10 hanterade metadatakolumner för en lista eller ett bibliotek i SharePoint Online.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till SharePoint Community.