"Antalet objekt i listan överskrider tröskelvärdet för listvyn" när du visar listor i Office 365

Problem

När du visar en SharePoint Online-lista i Office 365 Enterprise får du följande felmeddelande:

Antalet objekt i listan överskrider tröskelvärdet för listvyn, som är 5 000 objekt. Aktiviteter som orsakar överflödig serverbelastning (till exempel de som innefattar alla listobjekt) är för närvarande förbjudna.

Lösning

Du kan komma runt det här problemet genom att gå igenom rekommendationerna, teknikerna och tipsen som beskrivs i Hantera stora listor och bibliotek i SharePoint.

Mer information

Det här problemet uppstår eftersom SharePoint Online använder funktionen Resursbegränsning för stora listor. Som standard konfigureras tröskelvärdet för listvyn på 5 000 objekt. När den definierade objektgränsen i en lista överskrids visas meddelandet.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till SharePoint Community.