Den ändrade tiden visas inte korrekt för ett listobjekt i SharePoint Online

Problem

När du visar kolumnen Ändrad i en SharePoint Online-lista visar listobjektet tidsstämpeln som "12:00 AM", även om ingen ändring gjordes vid den aktuella tidpunkten. Följande villkor gäller också i den här situationen:

  • Under Webbplatsinställningar, Nationella inställningar, Språk är ditt språk inställt på engelska (Sydafrika).
  • Under Webbplatsinställningar, Nationella inställningar, Tidsformat är tidsformatet 12 timmar.

Lösning

Du kan komma runt det här problemet genom att ange tidsformatet till 24 timmar. Gör så här:

  1. Bläddra till den webbplats där problemet finns.
  2. Klicka på kugghjulsikonen för att öppna menyn Inställningar och klicka sedan på Webbplatsinställningar.
  3. Klicka på Nationella inställningar i avsnittet Webbplatsadministration på sidan Webbplatsinställningar.
  4. Ändra inställningen tidsformat till 24 timmar och klicka sedan på OK.

Anteckning

När du har ändrat den här konfigurationen återspeglar tidsstämpeln en korrekt tid. Men den visas i 24-timmarsformat.

Mer information

Det här är ett känt problem i SharePoint Online.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till SharePoint Community.