Det går inte att synkronisera återkommande kalenderobjekt i Outlook

Ursprungligt KB-nummer:   3013532

Symptom

När du lägger till ett återkommande kalenderobjekt genom att skicka ett e-postmeddelande med en mötesinbjudan till en lista läggs händelsen till korrekt i Microsoft SharePoint Online-listan. Men när du klickar på Anslut till Outlook och sedan synkroniserar med Microsoft Outlook, uppstår följande symptom:

  • Den återkommande händelsen visas inte i Outlook-kalendern.

  • Outlook synkroniserar inte det återkommande kalenderobjektet.

  • Du får följande felmeddelande:

    Får felet "Aktiviteten 'SharePoint' rapporterade fel (0x80004005) : 'Det gick inte att kopiera en eller flera objekt. Mer information finns i loggfilen .'"

Orsak

När inkommande e-postmeddelanden används för kalenderlistor har SharePoint Online inte stöd för återkommande kalenderobjekt som skickas via Outlook. De importeras då i SharePoint Online. Men de här kalenderobjekten kan inte synkroniseras i Outlook.

Lösning

Du kan prova något av följande alternativ för att lösa problemet:

Alternativ 1

Gör så här:

  1. Anslut SharePoint Online-kalendern till Outlook.
  2. Skapa det återkommande kalenderobjektet direkt i Outlook-vyn i stället för att skicka ett e-postmeddelande till SharePoint Online-kalendern.

Alternativ 2

Bläddra till SharePoint Online för att skapa alla återkommande kalenderobjekt.