Det går inte att använda relativa WEBBADRESSer för innehållstyper i webbplatssamlingar

När du anger dokumentmallen för en webbplatsinnehållstyp i Microsoft SharePoint Online med hjälp av en URL-adress till en befintlig dokumentmall kontrollerar du att du använder URL-adressen till en befintlig webbplats i samma webbplatssamling. En relativ URL till en innehållstyp stöds inte i innehållstypens syndikeringsscenario.

Mer specifikt måste WEBBADRESSen(om någon) vara en URL-adress till en befintlig innehållstyp på samma webbplatssamling under Dokumentmall för > > webbplatsinnehållstyp.

Ange URL-adressen för dokumentmallen i webbplatsinnehållstyp: sidan Avancerade inställningar

Mer information

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till SharePoint Community.