Felsöka problem med "Öppna med Utforskaren" i SharePoint Online

Introduktion

I den här artikeln beskrivs hur du felsöker problem som kan uppstå när du använder kommandot "Öppna med Utforskaren" i SharePoint Online.

Anteckning

Kommandot Öppna med Utforskaren fungerar inte i webbläsaren Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox eller på Mac-plattformen. Öppna med Utforskaren fungerar bara med Internet Explorer. Men med början den 17 augusti 2021 kommer Microsoft 365-appar inte längre att ha stöd för Internet Explorer 11.

Anteckning

Kommandot Öppna med Utforskaren är långsammare och mindre tillförlitligt än att synkronisera SharePoint-filer med den nya synkroniseringsklienten för OneDrive. Med OneDrive-synkroniseringsklienten får du Filerpå begäran, så att du kan komma åt alla filer i OneDrive utan att använda lokalt lagringsutrymme.

Mer information om hur du kopierar eller flyttar biblioteksfiler med hjälp av "Öppna med Utforskaren" finns i Kopiera eller flytta biblioteksfiler med hjälp av Öppna med Utforskaren.

Symptom

När du bläddrar till ett SharePoint Online-dokumentbibliotek kan du få tillfälliga anslutningsproblem och du kan få något av följande felmeddelanden:

 • Klienten har inte stöd för att öppna den här listan med Utforskaren.

 • Det går inte att öppna den här platsen i Utforskaren. Lägg till den här webbplatsen i listan betrodda platser och försök igen.

 • Det går inte att öppna den här platsen i Utforskaren. Om du vill öppna med Utforskaren måste du lägga till den här webbplatsen i listan Betrodda platser och markera kryssrutan "Jag vill behålla inloggning" när du loggar in på SharePoint Online-webbplatsen. Mer information finns i https://support.microsoft.com/kb/2629108 .

 • Det går inte att öppna det här biblioteket i Utforskaren. Om du synkroniserar det här biblioteket får du en bättre upplevelse.

  Det går inte att öppna det här biblioteket i felmeddelandet i Utforskaren

Lösning

Använd följande felsökningsprocedurer för att lösa vanliga problem som uppstår när du använder kommandot "Öppna med Utforskaren".

Autentisera till Office 365

Kontrollera att du är autentiserad till Office 365. Det gör du på något av följande sätt.

Metod 1: Använd "Jag vill hålla mig inloggad"

Logga in på SharePoint Online-webbplatsen med autentiseringsuppgifterna för ditt arbets- eller skolkonto för Office 365. När du gör det ska du markera kryssrutan Jag vill hålla mig inloggad.

Anteckning

Om du inte har valt den här inställningen tidigare kan det hända att du redan är inloggad när du bläddrar till en SharePoint Online-webbplats eller Office 365-portalen. I det här fallet måste du först logga ut och sedan logga in igen genom att ha kryssrutan *Jag vill behålla inloggning markerad. Gör så här:

 1. I menyfliksområdet i Office 365 väljer du pilen bredvid ditt användarnamn.
 2. Välj Logga ut.
 3. Stäng alla webbläsarfönster.
 4. Bläddra till Office 365-portalen.
 5. Markera kryssrutan Jag vill behålla inloggning, ange autentiseringsuppgifterna för ditt arbets- eller skolkonto för Office 365 och välj sedan Logga in (om det behövs).
 6. Öppna ett dokumentbibliotek i Utforskarens vy.

Du kan använda parametern UsePersistentCookiesForExplorerView för cmdleten Set-SPOTenant som används i SharePoint Online Management Shell. Då kan SharePoint utfärda en särskild cookie som gör att funktionen Autentisera till Office 365 fungerar även om Jag vill behålla vara inloggad inte är markerad.

När parametern har aktiverats visas en dialogruta när du väljer Öppna med Utforskaren i SharePoint Online, enligt följande skärmbild. När du har valt Det här är en privat dator lagras den beständiga cookien. Därför behöver du inte längre markera Jag vill hålla mig inloggad.

Viktigt

Den här metoden bör endast användas på en privat dator.

Anteckning

Om du får meddelandet Internet Explorer-säkerhet där det står "En webbplats vill öppna webbinnehåll med det här programmet på datorn" är det troligt att SharePoint Online inte har lagts till i zonen Betrodda platser i Internet Explorer. Mer information om hur du lägger till SharePoint Online till betrodda platser finns i avsnittet "Lägga till SharePoint Online-webbplatser till betrodda platser" i den här artikeln.

Mer information om parametern UsePersistentCookiesForExplorerView och den beständiga cookien finns i Set-SPOTenant.

Mer information om SharePoint Online Management Shell finns i Vad är SharePoint Online Management Shell?

Lägga till URL-adresser för SharePoint Online-webbplatser eller Öppna med Utforskaren till betrodda platser

Kontrollera att URL-adressen för SharePoint Online eller Öppna med Utforskaren har lagts till i zonen Betrodda platser i Internet Explorer. Gör så här:

 1. Starta Internet Explorer.

 2. Beroende på vilken version av Internet Explorer du har gör du något av följande:

  • Välj Verktyg-menyn och välj sedan Internetalternativ.
  • Välj kugghjulsikonen och välj sedan Internetalternativ.

  Gå till Internetalternativ

 3. Välj fliken Säkerhet, välj Betrodda platser och välj sedan Webbplatser.

  Gå till Platser i Betrodda platser

 4. I rutan Lägg till den här webbplatsen i zonen anger du URL-adressen för den webbplats som du vill lägga till i zonen Betrodda platser och väljer sedan Lägg till. URL:en kommer att vara till för någon av följande webbplatser:

  • SharePoint Online
  • OneDrive för företag
  • Öppna med Utforskaren (använder formaten -files eller -myfiles)

  Ange till exempel https://<contoso>.sharepoint.com och https://<contoso>-files.sharepoint.com för en webbplats. Du kan också ange https://<contoso>-myfiles.sharepoint.com och https://<contoso>-my.sharepoint.com för ett OneDrive för företag-bibliotek.

  Anteckning

  I det här exemplet representerar contoso den domän som du använder för din organisation.

  Upprepa det här steget för alla ytterligare webbplatser som du vill lägga till i zonen.

  För att "Öppna med Utforskaren" ska fungera korrekt måste du inkludera URL-adressen till SharePoint-webbplatsen eller URL-adressen för OneDrive för företag utöver URL-adressen med "-files" (för en webbplats) eller URL-adressen "-myfiles" (för ett OneDrive för företag-bibliotek).

  lägga till betrodda platser

 5. När du har lagt till varje webbplats i listan Webbplatser väljer du Stäng och sedan OK.

Kontrollera status för WebClient-tjänsten

Kontrollera att de senaste Windows-uppdateringarna används. Om alla de senaste uppdateringarna används men problemet kvarstår kontrollerar du att WebClient-tjänsten körs. Gör så här:

 1. Följ anvisningarna för ditt operativsystem:

  • För Windows XP, Windows Vista eller Windows 7 klickar du på Start, klickar på Kör, anger services.msc och trycker sedan på Retur.
  • För Windows 8 väljer du Start, anger services.msc och trycker sedan på Retur.
  • För Windows Server 2008 eller Windows Server 2012 väljer du Start, anger services.msc och trycker på Retur. Om WebClient-tjänsten inte finns måste du först installera Skrivbordsupplevelse. Mer information om hur du installerar skrivbordsupplevelsen finns i Installera skrivbordsupplevelse.
 2. Leta reda på WebClient-tjänsten i listan med tjänster och kontrollera sedan att dess status i kolumnen Status är Startad. Om statusen inte är Startad dubbelklickar du på WebClient-tjänsten för att öppna dialogrutan WebClientProperties, väljer Starta och väljer sedan OK.

  Anteckning

  Om Starttyp för WebClient-tjänsten är inaktiverad fungerar inte knappen Öppna med Utforskaren korrekt och det går inte att starta tjänsten. Om du vill aktivera tjänsten går du till dialogrutan Egenskaper för WebClient, väljer listalternativet för inställningen Starttyp och väljer sedan antingen Manuellt eller Automatiskt. Välj sedan Använd och Starta för att starta tjänsten. Välj sedan OK.

Använda snabbkorrigering för Internet Explorer 10 i Windows 8 eller Windows 7

Om du kör Internet Explorer 10 på Windows 8 eller Windows 7 har en snabbkorrigering släppts för att lösa problemet. Mer information finns i Fel när du öppnar ett SharePoint-dokumentbibliotek i Windows Explorer eller mappar en nätverksenhet till biblioteket när du har installerat Internet Explorer 10.

Mer information

Mer information om hur du arbetar med webbplatsbiblioteksfiler i Utforskaren finns i Olika sätt att arbeta med filer i webbplatsbibliotek i Utforskaren.

Mer information om hur du arbetar med WebClient-tjänsten finns i följande Knowledge Base-artiklar:

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till SharePoint Community.