SharePoint-inbjudan som skickas till en distributionslista fungerar bara för en användare

Symptom

När du skickar en inbjudan till en extern användare till en delad Microsoft SharePoint-resurs och en användare accepterar och kommer åt resursen kan inte de andra i gruppen komma åt resursen. I stället får de något av följande meddelanden:

  • Åtkomst nekad
  • Du behöver behörighet för att komma åt den här webbplatsen.
  • Berätta varför du behöver åtkomst till den här webbplatsen.
  • Användaren finns inte i katalogen

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom det inte finns några metoder för att tilldela SharePoint-behörigheter på distributionslistor. När du delar med en distributionslista får den första användaren som accepterar inbjudan åtkomst till resursen som en extern användare.

Lösning

Lös problemet genom att använda någon av följande metoder, beroende på ditt specifika scenario:

  • Om du använder katalogsynkronisering kan du dela resursen med säkerhetsgrupper och inte med en distributionslista.
  • Använd SharePoint-grupper. Mer information finns i Anpassa SharePoint-webbplatsbehörigheter.
  • Använd Microsoft 365-grupper. Mer information finns i Läs mer om Office 365-grupper.

Mer information

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.