Det går inte att visa SharePoint-sidor från en annan domän i iFrame

Ursprungligt KB-nummer:   4531668

Sammanfattning

Ett fel inträffar vid inläsning av SharePoint-sidor inuti en iFrame som har sitt ursprung i en annan domän.

Mer information

Detta är avsiktligt. Att läsa in sidor på det här sättet fungerar inte eftersom X-FRAME-OPTIONS HTTP-rubrikegenskapen har värdet SAMEORIGIN.

Du kan inte åsidosätta den här egenskapen genom att ange webbdelen till TillåtFraming av säkerhetsskäl. Det finns flera funktioner som inte fungerar som de ska när de läses in i iFrame. (Det här beteendet varierar från webbläsare till webbläsare.)