"Något gick fel" när du klickar på "Ny navigeringslänk" eller använder "Spara webbplats som mall"

Problem

Tänk dig följande situation:

  • Du skapar en Microsoft SharePoint Online-webbplatssamling med hjälp av mallen Enkelt sökcenter.

  • I Webbplatsinställningar klickar du på Det övre länkfältet och sedan på Ny navigeringslänk. Eller så försöker du använda alternativet Spara webbplats som mall i Webbplatsinställningar.

I det här scenariot får du följande felmeddelande:

Sorry, something went wrong.

An unexpected error has occurred.

Mer information

Det här är ett känt problem i SharePoint Online.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till SharePoint Community.