SharePoint Server stöder inte export/import av underwebbplatser med publiceringsmallar

Ursprungligt KB-nummer:   968483

Symptom

Microsoft SharePoint Server 2007/2010/2013 stöder inte migreringar av underwebbplatser till rotwebbplatser eller rotwebbplatser till underwebbplatser i webbplatssamlingar som har publiceringsfunktioner aktiverat.

Orsak

Orsaken till den här begränsningen är att publiceringsfunktionerna lagrar viktig information som sidlayouter och olika egenskaper som variation, återanvändningsbart innehåll och så vidare i rotwebbplatsen för en webbplatssamling.

Ibland behöver ett företag flytta delar av en befintlig webbplatssamling till en ny webbplatssamling genom att exportera delar av innehållet med hjälp av eller använda STSADM -o export / import SharePoint Management Shell-cmdlets som Export-SPWeb och Import-SPWeb .

Den här migreringen av underwebbplatser till rotwebbplatser i en webbplatssamling stöds för alla underwebbplatser som inte har funktioner som gör att information lagras utanför den exporterade omfattningen.

Lösning

Giltiga migreringsscenarier när du använder publiceringsfunktionerna är följande:

  • Exportera webbplatssamlingen med början på rotwebbplatsen och importera den sedan som rotwebbplats till en ny webbplatssamling.
  • Exportera underwebbplatser till webbplatssamlingen och importera dem sedan som underwebbplatser till en befintlig webbplatssamling där publiceringsfunktionerna är aktiverade.

En del manuellt arbete kan behövas för att se till att huvudsidor och sidlayouter som används på underwebbplatserna kopieras till den nya webbplatssamlingen.

Mer information