(Uppladdning blockerad) i Office 365 när användare synkroniserar filer med OneDrive från olika klientorganisationsklienter

Symptom

När du öppnar eller redigerar filer i Office 365-skrivbordsprogram får du följande felmeddelande:

UPPLADDNING BLOCKERAD: Det gick inte att verifiera att du har rätt behörighet för att ladda upp filen.

Problem med blockerad överföring i Office365.

Orsak

Det här meddelandet visas om två olika konton (till exempel det primära kontot och är det andra) används för att synkronisera filer på två olika klientorganisationsklienter (till exempel contoso.onmicrosoft.com och username@contoso.onmicrosoft.com username@fabrikam.onmicrosoft.com fabrikam.onmicrosoft.com). Office-programmet försöker spara ändringarna med det primära kontot. Programmet har dock inte behörigheter för den andra klientorganisationen.

Lösning

Lös problemet genom att följa de här stegen:

  1. Dela filerna med det primära kontot.
  2. Logga ut från alla konton i Office och logga in igen med bara det konto som har behörighet att öppna och redigera dokumentet.
  3. Pausa filsynkronisering i OneDrive.

Mer information

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.