Det går inte att skapa aviseringar för vyer i SharePoint

Symptom

När du skapar en avisering i SharePoint visas inte alternativet "Någon ändrar ett objekt som visas i följande vy" eller så visas ingen vy i listrutan.

Markering av alternativet för vyavisering.

Orsak

Det här alternativet och vyn visas BARA om du har anpassade vyer som skapats med filter baserade på kolumnen Val.

Kolumnen Alternativ måste vara en anpassad kolumn, inte en systemgenererad kolumn som Godkännandestatus.

Lösning

I den anpassade vyn skapar du ett filter för objekt baserat på en anpassad alternativkolumn.

Mer information

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.