Statusen "Misslyckades vid start (försök)" för ett arbetsflöde av "Samla in feedback i SharePoint 2010" i SharePoint Online eller SharePoint Server

Problem

Tänk dig följande situation:

  • Du använder ett arbetsflöde för insamling av feedback – SharePoint 2010 i SharePoint Online eller SharePoint Server.
  • Uppgiftslistan där feedbackobjekt spåras för arbetsflödet har en eller flera kolumner för vilka alternativet Tillämpa unika värden är inställt på Ja. Det här kan till exempel gälla kolumnen Startdatum.
  • Du startar arbetsflödet och väljer flera användare i fältet Tilldela till och väljer sedan Alla samtidigt (parallell) för inställningen Order.

I det här scenariot startar arbetsflödet inte feedbackprocessen och i stället rapporterar det statusen Misslyckades på Start (försöker igen).

Lösning

Du kan komma runt det här problemet genom att göra något av följande:

  • Välj En i taget (seriellt) för inställningen Order när du startar arbetsflödet.
  • Ställ in inställningen Tillämpa unika värden på Nej för kolumnen eller kolumnerna i uppgiftslistan som arbetsflödesaktiviteterna lagras i.

Mer information

När du startar arbetsflödet genom att använda Alla samtidigt (parallell) för inställningen Order och när Tillämpa unika värden är inställt på Ja, startar inte arbetsflödet eftersom värdena för kolumnen inte är unika.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till SharePoint Community.