Avsnitt

Använda AI för att bryta ostrukturerade forskningsrapporter för att bekämpa COVID-19

Det finns en överväldigande mängd information (och felaktig information) om COVID-19. Hur kan vi använda AI för att bättre förstå den här sjukdomen? I den här sessionen tar vi en öppen datamängd av forskningsrapporter om COVID-19 och tillämpar flera maskininlärningstekniker (namnge entitetsigenkänning av medicinska termer, hitta semantiskt liknande ord, kontextuell sammanfattning och kunskapsgrafer) som kan hjälpa första responders och medicinsk personal att bättre hitta och förstå den forskning de behöver. Vi går igenom de tekniker som används och delar kodexempel, så att utvecklarna kommer att lära sig hur de skapar en liknande lösning med hjälp av Kognitiv sökning.

Ai-showens favoritlänkar: