Avsnitt

[Hur gör jag:] Konfigurera e-postavisering för hälsoövervakning på en ASP.NET webbplats

I den här videon visar Chris Pels hur du konfigurerar e-postaviseringar för hälsoövervakning på en ASP.NET webbplats. Se först hur du konfigurerar sändning av e-post på en ASP.NET webbplats med hjälp av -elementet i web.config-filen. Lär dig sedan hur du lägger till SimpleMailWebEventProvider som skickar e-postmeddelanden för hälsoövervakningshändelser som leverantör. Se sedan standardhändelserna för hälsoövervakning som kan användas med e-postaviseringar genom att undersöka konfigurationen för hälsoövervakning på datornivå. När du har granskat de tillgängliga händelserna ser du en regel implementerad som mappar "Alla händelser" till e-postleverantören. När du startar webbplatsen skickas och undersöks flera e-postmeddelanden när de tas emot i Outlook. Slutligen diskuteras några grundläggande principer för vilka händelser som kan mappas till e-postleverantören för hälsoövervakning.