Avsnitt

ASP.NET Monsters #52: Läsa in vykomponenter från ett klassbibliotek

Visa komponenter är en ny funktion i ASP.NET Core MVC och de är ett bra sätt att skapa små komponenter som kan återanvändas i hela programmet. I dagens avsnitt visar Dave hur vi läser in visningskomponenter från ett klassbibliotek så att de kan delas mellan flera program.

Resurser

Blogginlägg
GitHub lagringsplats

Följa aspnetmonsters