Avsnitt

Självstudie om att skapa en virtuell Linux-dator

Brian Lewis vägleder oss genom att skapa en virtuell dator med Linux på Azure. Den här videon kompletterar dokumentationen som finns på:

https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/virtual-machines-linux-tutorial/

Azure