Avsnitt

Börja förbättra tillförlitligheten för dina Azure-arbetsbelastningar

David Steele ansluter sig till David Blank-Edelman för att diskutera hur du kan börja förbättra tillförlitligheten för dina Azure-arbetsbelastningar.

[00:00] Introduktion
[00:58] Vad betyder tillförlitlighet?
[02:30] Hävstänger som du kan dra för att förbättra plattformens & programtillgänglighet
[02:58] Plattformstillförlitlighet jämfört med programtillförlitlighet
[03:58] Att sätta rätt byggstenar på plats
[09:27] Resurser för att förbättra tillförlitligheten: Azure Well-Architected Framework
[11:08] Scenariot med Azure-arkitekturdiagram går igenom

📌 Relaterade avsnitt att titta på härnäst!

 ✔️ Resurser:

🔴 Titta på fler avsnitt i Well-Architected Series

🔴 Utforska fler resurser för molnaktivering