Avsnitt

Blazor i molnet: Vara värd för en C#-SPA-app som en statisk webbplats i Azure Storage

Jeremy Likness ansluter sig till Donovan Brown för att visa hur Blazor gör det möjligt för C# och .NET SPA-appar (ensidesprogram) att köras i alla moderna webbläsare, även mobila webbläsare utan plugin-program. Lär dig hur du kan vara värd för den med billiga Azure Storage, statiska webbplatser och en valfri CDN.

Hoppa till: 

[02:10] Demo start 

Azure