Avsnitt

Planerat underhåll för virtuell dator

Ziv Rafalovich ansluter sig till Scott Hanselman för att prata om förbättringar av det planerade underhållet i Azure, inklusive bättre synlighet och kontroll över underhållshändelser som påverkar tillgängligheten för virtuella datorer. Lär dig hur du skapar aviseringar, identifierar vilka virtuella datorer som är schemalagda för underhåll och startar proaktivt underhållet med hjälp av Azure Portal, REST API, Azure PowerShell eller Azure CLI.

Observera: Under september 2017 kan du prova den nya upplevelsen genom att skapa nya virtuella datorer i regionen USA, västra centrala med hjälp av den här särskilda länken till Azure Portal: https://aka.ms/PlannedMaintenancePreview.

Mer information finns i:

Skapa ett kostnadsfritt konto (Azure)

Follow @SHanselman Follow @AzureFriday

Azure