Avsnitt

Översikt över Azure Premium Storage 5-minuters

Den här korta videon ger en översikt över Azure Premium Storage. Videon vägleder dig också genom att skapa ett Premium Storage konto för en datadisk i DS-serien för virtuella datorer.

Azure
Storage