Avsnitt

Spåra enkelt var ditt arbetsobjekt har distribuerats med den nya distributionskontrollen

Sean Ferguson ansluter till Abel Wang för att chatta om en ny distributionskontroll som integrerar arbetsobjekt med versioner. Med den här kontrollen kan du spåra var och när det färdiga arbetsobjektet distribueras. Allt från själva arbetet.

Hoppa till: 

  • [00:34]  – ContextoftheDeploymentsControl    
  • [01:18]  –  PipelineConfiguration 
  • [02:26]  - Makeacodechange,linktoworkitem,andcommit         
  • [03:06]  - Starttherelease  
  • [03:25]  - Deploymentcontroltoviewstages    
  • [05:07]  - Recapandsummary  

Läs mer:

DevOps Lab Favoritlänkar: