Avsnitt

Steg för steg: Distribuera Windows Server 2016 Lagringsdirigering-kluster (S2D) i Microsoft Azure

I den här korta videon går vi igenom hur du distribuerar ett Windows Server 2016 Lagringsdirigering-kluster (S2D) till en Microsoft Azure-prenumeration med hjälp av ARM-mallar (Azure Resource Manager).

ARM-mallar effektiviserar processen med att etablera komplexa lösningar i molnet. I det här scenariot använder vi två ARM-mallar från Azure Snabbstart-mallgalleriet :

Dessa mallar kan användas tillsammans, som visas i videon, eller separat för att etablera bara en del av den övergripande lösningen.

Mer information finns i följande ytterligare resurser:

Azure