Avsnitt

Cognitive Services Avsnitt 4 – QnA Maker

I de tre första avsnitten har vi skapat en minimal chattrobot och vi har skapat LUIS-appen som fyller i följande syften: möjligheten att hantera tillfälliga chattar med slutanvändare, möjligheten att svara på IT-relaterade frågor, möjligheten för användare att visa och rapportera incidenter, hitta dokument och hitta experter som kan hjälpa dem i specifika frågor. Nu när du har bekantat dig med avsikter, entiteter, aktiv inlärning och LUIS'training är det dags att implementera de faktiska åtgärderna.

I det här avsnittet ser vi hur du kan dra nytta av QnA Maker för att hantera den avslappnade chatten och IT-kunskapsbas funktioner som vår chattrobot måste hantera. Jag kommer också att lyfta fram styrkor och aktuella begränsningar för QnA Maker.