Avsnitt

Komma igång med Windows Template Studio

Windows Template Studio är ett Visual Studio 2017-tillägg som påskyndar skapandet av nya Universell Windows-plattform-appar (UWP) med hjälp av en guidebaserad upplevelse.

Gå till för att https://aka.ms/wtsinstall installera tillägget. Om du vill kolla in källkoden går du till https://aka.ms/wts.

Visual Studio