Avsnitt

Självstudie 10 – Undersöka .NET Heap-minnesläckor :P art1 Samla in data

Den här videon är den första i en video i två delar om att undersöka en GC-minnesläcka . Den här videon beskriver en verklig minnesläcka som hittades och korrigerades i Själva PerfView. Den första delen beskriver hur du troligen hittade läckan (genom att observera minnestillväxt med Hjälp av TaskManager eller ett simmiarverktyg) och att viss försiktighet krävs eftersom inte all minnestillväxt är en leadk. Kännetecknet för en läcka är obundna tillväxt när du upprepar en åtgärd.

Den grundläggande teorin om att ta två ögonblicksbilder, en som baslinje, och en annan när du har gjort en åtgärd som ska returnera programmet till samma minneskonfiguration diskuteras också.

Aftet titta på detta bör du titta på del två av den här videon. Om du inte redan har gjort det bör du titta på videon på grunderna för GC-minnesundersökning. Du kanske också är intresserad av hela PerfView-självstudieserien.