Avsnitt

Video: Lokal Configuration Manager

Granska verkliga exempel på hur du använder DSC och se hur du kan uppnå mer komplexa scenarier med Desired State Configuration.