Avsnitt

Azure Functions: Mindre server och mer kod

I det här avsnittet får Dmitry sällskap av Jeremy Likness för en diskussion om Azure Functions, som ger den kraftfulla möjligheten att slå samman händelser och kod för att snabbt distribuera mikrotjänster direkt från Visual Studio eller som en del av en DevOps-pipeline. Med en mängd olika utlösare som anropar koden och bindningarna som ansluter kod med resurser som lagring, köer och databaser, kan funktioner hjälpa utvecklare att fokusera på vad som är unikt med koden utan att behöva hantera infrastruktur och byggnadsställningar.

Jeremy delar med sig av sin verkliga erfarenhet av att skapa en URL-förkortning av verktyget till funktioner och visar hur du skapar en funktionsapp från grunden, felsöker den lokalt och distribuerar den till Azure-molnet. Han går också in på Application Insights och spårning, telemetri, avvikelseidentifiering med hjälp av maskininlärning och omfattande rapporter som alla tillhandahålls "out of the box".

Resurser