Lync-administratörer kan inte ansluta till Fjärr-PowerShell för Skype för företag – Online i en Lync-hybridmiljö

Problem

Administratörer som har en Lync-hybriddistribution kan få följande felmeddelande när de försöker ansluta till Skype för företag – Online (tidigare Lync Online) Remote PowerShell:

Get-CsPowerShellEndpoint : Unable to query AutoDiscover URL at: http://lyncdiscover.contoso.com?Domain=contoso.com

Lösning

Lös problemet genom att köra cmdleten igen, men ange istället egenskapen OverrideAdminDomain. Använd standarddomänen som inkluderades i Office 365-prenumerationen. Använd till exempel contoso.onmicrosoft.com. PowerShell-cmdleten bör se ut så här:

$cssession = New-CsOnlineSession –Credential $cred –OverrideAdminDomain "contoso.onmicrosoft.com"

Mer information

Det här problemet inträffar när DNS-posterna för Automatisk upptäckt pekade på den lokala Lync-servern.

Mer information om New-CsOnlineSession-cmdleten eller om hur du hanterar Skype för företag – Online med Fjärr-PowerShell för Skype för företag – Online finns i Konfigurera datorn för Windows PowerShell.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.