Du kan inte flytta användare från en annan AD-domän i hybrid-Skype för företag – Server till Skype för företag – Online från Kontrollpanelen

Symptom

I en Microsoft Skype för företag – Server 2015-hybridmiljö med AD DS-topologin (Active Directory Domain Services) för flera domäner kan en användare från en underordnad AD-domän inte flyttas till Skype för företag – Online från Kontrollpanelen. Flyttningsåtgärden misslyckas och returnerar följande felmeddelande:

Det går inte att hitta användare i Active Directory med följande SIP-URI: <SipAddress> .

Orsak

Som design är omfattningen av användarfrågan för värdmigrering från Skype för företag – Server-kontrollpanelen begränsad till AD DS-domänen för Skype för företag-servrarna. Under flyttåtgärden kör Kontrollpanelen Move-CsUser PowerShell-cmdleten utan parametern DomainController.

Lösning

Du kan komma runt det här problemet genom att använda cmdleten Move-CsUser tillsammans med parametern DomainController.