"Move-CsUser: HostedMigration fault" visas när du flyttar användare till Skype för företag – Online från Microsoft Lync Server lokalt

Problem

När du försöker flytta användare från den lokala server som kör Lync till Skype för företag – Online (tidigare Lync Online) i Office 365 i en Lync-hybriddistribution får du följande felmeddelande i Skype för företag – Online PowerShell:

Move-CsUser : HostedMigration fault: Error=(510), Description=(This user's tenant is not enabled for shared sip address space.)

Lösning

Innan du försöker migrera en lokal Lync-användare till Skype för företag – Online i Office 365 måste din Office 365 Skype för företag – Online-organisation vara aktiverad för SIP-adressutrymmet (Shared Session Initiation Protocol).

Mer information

Anslut till Skype för företag – Online PowerShelloch kör sedan följande kommando:

Set-CsTenantFederationConfiguration -SharedSipAddressSpace $true

Ansluta till Skype för företag – Online PowerShell

Det första steget är att installera Windows PowerShell-modulen för Skype för företag – Online. Mer information finns på följande Microsoft-webbplats:

Hantera Skype för företag – Online med PowerShell

När du har installerat modulen Anslutning för Skype för företag – Online öppnar du Windows PowerShell och kör sedan följande kommandon:

Import-Module LyncOnlineConnector 
$cred = Get-Credential 
$CSSession = New-CsOnlineSession -Credential $cred 
Import-PSSession $CSSession -AllowClobber 

Mer information om hur du ansluter till Skype för företag – Online med Windows PowerShell finns i Konfigurera datorn för Windows PowerShell.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.