"Kan inte nås" när du ringer ut till ett telefonnummer från ett PSTN-konferensmöte i Skype för företag – Online

Problem

Tänk dig följande situation:

 • Du är aktiverad för PSTN-konferenser (Skype för företag) med Microsoft som leverantör för konferens med uppringning.
 • När du är ansluten till ett Skype för företag-möte via PSTN-konferens försöker du ringa ut till ett telefonnummer så att du kan lägga till en till person i mötet.
 • Telefonnumret du ringer finns i ett land som inte finns med i följande lista:
  • Belgien
  • Kanada
  • Danmark
  • Finland
  • Frankrike
  • Tyskland
  • Italien
  • Nederländerna
  • Norge
  • Sydafrika
  • Spanien
  • Sverige
  • Schweiz
  • Storbritannien
  • USA

När du gör det får du följande felmeddelande:

<number> cannot be reached.

Lösning

Lös problemet genom att se till att användaren som du ringer ansluter till Skype för företag-mötet via en Skype för företag-klient eller genom att ringa direkt till uppringningskonferensen. Mer information om hur du ansluter till eller ringer in till ett Skype för företag-möte finns på följande Microsoft-webbplatser:

Mer information

Uppringningsfunktionerna stöds endast för länder där PSTN-konferenser från Microsoft säljs. Om du ringer ut till ett telefonnummer som inte finns med på den här listan lyckas inte samtalet.

Mer information om var du kan skaffa PSTN-konferens finns på följande Microsoft-webbplats:

Tillgång till land och region för ljudkonferenser och samtalsplanering

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.