"Licensverifieringsfel" när en Office 365-administratör försöker inaktivera en Skype för företag – Online-användare

Problem

När en Microsoft Office 365-administratör försöker inaktivera en Skype för företag – Online-användare (tidigare Lync Online) får administratören följande felmeddelande:

"License validation error: the action 'Disable-UMMailbox','Identity', can't be performed on the user **<user>**, with license **<license>**

Lösning

Lös problemet genom att använda rätt licens och sedan försöka inaktivera användaren igen. För Skype för företag – Online krävs en licens för Exchange abonnemang 2 eller senare.

Mer information

Det här problemet uppstår eftersom rätt licens inte tillämpas på användaren. Åtgärden misslyckas därför med ett verifieringsfel för licens.

För att utföra någon administrativ åtgärd krävs en giltig Exchange abonnemang 2-licens eller senare för att användaren ska kunna aktivera eller inaktivera Skype för företag – Online. Office 365-administratörer måste se till att rätt licensiering används så att användarna kan använda funktionen eller utföra de administrativa uppgifter som är relaterade till funktionen.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.