Chattappen i Outlook för Mac blir automatiskt Teams i stället för Skype för företag

Symptom

Du kan inte ange standardchattappen till Skype för företag i Microsoft Outlook för Mac eftersom standardvärdet är inställt på en annan app (till exempel Microsoft Teams).

Lösning

Följ de här anvisningarna för att komma runt det här problemet:

  1. Gå till följande plats:
    ~Bibliotek/Inställningar/com.apple.LaunchServices/com.apple.launchservices.secure.plist.
  2. Leta upp LSHandlerURLScheme sip under matrisen Rot/LSHandlers/Objekt och kontrollera att LSHandlerRoleAll refererar till en annan app än com.microsoft.skypeforbusiness.
  3. Ändra LSHandlerRoleAll till com.microsoft.skypeforbusiness.
  4. Starta om datorn.
  5. I Outlook placerar du markören över kontakten och väljer sedan knappen Snabbmeddelande för att kontrollera att Skype för företag-appen startar.

Alternativt kanske du kan använda Arbetsgruppshanteraren genom att få support från Apple för att undvika att konfigurera LSHandlerRoleAll per användare. Mer information finns i dokumentationen för klienthantering i Mac OS X Server-området på Apples webbplats (www.apple.com/server).

Status

Microsoft undersöker detta problem och publicerar mer information i den här artikeln när den blir tillgänglig.

Mer information

Detaljerad information om hur du hanterar inställningar med arbetsgruppshanteraren finns i Dokumentationen för användarhantering för Mac OS X Server.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.