Fliken Röst visas inte i administrationscentret för Skype för företag

Symptom

När du bläddrar i administrationscentret för Skype för företag i Office 365-portalen visas inte fliken Röst trots att användare har tilldelats en Cloud PBX-licens eller en Office 365 Enterprise, E5-licens.

Lösning

En Cloud PBX- eller en Office 365 Enterprise, E5-licens omfattar möjligheten att tilldela röstfunktioner för företag till Office 365-användare. Det kan leda till att användare förväntar sig att fliken Röst visas i administrationscentret för Skype för företag. Hantering av röstfunktioner online beror emellertid på vilket alternativ som har valts för PSTN-anslutning. Använd följande riktlinjer:

  • Om du vill använda PSTN-samtal från Microsoft för en molnbaserad lösning måste du köpa ett röstsamtalsabonnemang. Alternativen för röstsamtalsabonnemang är lokala PSTN-samtal och lokala och internationella PSTN-samtal, beroende på dina behov. Mer information finns i Skype för företag med tilläggslicensiering.

    Anteckning

    När något av dessa abonnemang har tillämpats på din organisation visas fliken Röst i administrationscentret för Skype för företag.

  • Om du vill använda den befintliga Skype för företag- eller Lync Server-distributionen för PSTN-anslutning måste administratören hantera telefonnumren och de tillhörande Skype för företag-funktionerna via fjärr-PowerShell för Skype Online, Skype för företag PowerShell lokalt eller via Skype för företag-kontrollpanelen.

    Mer information finns i Aktivera telefonsystem för användare i Office 365 med lokal PSTN-anslutning i Skype för företag – Server.

Mer information

Du kan ansluta Cloud PBX till PSTN på följande sätt:

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.