Du kan inte starta en klientserver när en SQL Server-transaktionslogg når maximal kapacitet i en Lync Server 2013-miljö

Symptom

Tänk dig följande situation:

 • Många användaraktiviteter inträffar i en serverpool i en Microsoft Lync Server 2013-miljö.
 • Serverbacken i frontend-serverpoolen kör Microsoft SQL Server.
 • Serverservern är i full återställningsläge.
 • Databasspegling är aktiverat på serverservern.

I det här fallet når transaktionsloggen för användartjänstdatabasen maximal kapacitet. Därför kan du inte starta frontend-servern och följande loggas i en händelselogg:

Du får också följande felmeddelande:

SQL_9002_severity_17                      sql_err
# The log file for database '%.*ls' is full. Back up the
# transaction log for the database to free up some log space.
# as an HRESULT: Severity: SUCCESS (0), FACILITY_NULL (0x0), Code 0x232a
# for decimal 9002 / hex 0x232a

Anteckning

Kör frågan DBCC SQLPERF (LOGSPACE) för att kontrollera storleken på och den aktuella kapaciteten för alla transaktionsloggar på backend-servern.

Lösning

För att komma runt det här problemet trunkerar du transaktionsloggarna som når maximal kapacitet genom att utföra en säkerhetskopia av SQL Server på dem. Detta minskar filstorleken på transaktionsloggarna.

Mer information

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.