Felmeddelandet "Det går inte att hitta några passande diskar för databasfiler" visas när du försöker installera eller uppdatera Lync Server 2013- eller Lync Server 2013-databaser

Symptom

Du får felmeddelandet "Det går inte att hitta några lämpliga diskar för databasfiler. Du måste ange felmeddelanden för databassökvägar manuellt i följande scenarier:

  • Du försöker installera eller uppdatera Microsoft Lync Server 2013 med hjälp av distributionsguiden för Lync Server 2013.
  • Du försöker installera eller uppdatera Lync Server 2013 med hjälp av Bootstrapper.exe i en kommandotolk.
  • Du försöker installera eller uppdatera Lync Server 2013-databaser med hjälp Install-CsDatabase PowerShell-kommandot i Lync Server Management Shell.

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom enheten på datorn där du försöker installera eller uppdatera Lync Server 2013- eller Lync Server 2013-databaser har mindre än 16 GB ledigt utrymme.

För att installera eller uppdatera Lync Server 2013-databaser måste enheten ha minst 16 GB ledigt utrymme. När PowerShell-kommandot Install-CsDatabase upptäcker att det finns mindre än 16 GB utrymme på den lokalt identifierade eller användaren angiven enhet får du därför felmeddelandet.

Lösning

Lös problemet med någon av följande metoder.

Metod 1

Om problemet uppstår när du försöker installera Lync Server 2013 ska du kontrollera att den dator där du vill installera Lync Server 2013-databaserna har minst 72 GB ledigt utrymme på sina lokala enheter.

Mer information om diskutrymmeskraven för Lync Server 2013 finns i Maskinvaruplattformar för servrar för Lync Server 2013.

Metod 2

Om problemet uppstår när du försöker uppdatera Lync Server 2013 ska du kontrollera att den dator där du vill uppdatera Lync Server 2013-databaserna har mer än 16 GB ledigt utrymme på sina lokala enheter.

Mer information

Mer information om distribution av Lync Server 2013 Standard Edition-databaser finns i Installera Standard Edition-serverdatabas för Lync Server 2013.

Mer information om lync Server 2013 Enterprise Edition-databasdistribution finns i Konfigurera SQL Server för Lync Server 2013.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.