Sök innehåll i Microsoft StreamSearch content in Microsoft Stream

Du kan söka efter innehåll i Microsoft Stream högst upp på en sida med sökrutan i programfältet.You can search for content in Microsoft Stream from the top of any page with the Search box in the application bar. Du kan söka efter videor, kanaler, personer och bläddra i grupper.You can search for videos, channels, people, and browse groups.

Om du inte har tillgång till en video, kanal eller grupp visas den inte i Stream eller sökresultaten.If you don't have access to a video, channel, or group it won't show up in Stream or your search results.

Sök i StreamSearch across Stream

 1. Skriv in ett ord eller en fras i sökrutan högst upp i Microsoft Stream.Type in a word or phrase into the Search box at the top of Microsoft Stream. Tryck enter eller klicka på förstoringsglaset.Press enter or click the magnifying glass.

  Sökknapp i övre raden

 2. Klicka på Videoklipp, kanalereller Kontakter för att begränsa sökresultaten.Click Videos, Channels, or People to narrow your search results.

  Sökresultat pivoterar

 3. För videor och kanaler använder du Sortera efter för att sortera resultaten för att ytterligare göra det enklare att hitta det du letar efter.For videos and channels, use Sort by to sort the results to further make it easier to find what you are looking for.

  Sökresultat sorteraefter

Vi stöder för närvarande inte att söka efter grupper, men du kan bläddra bland grupper och sortera dem så att de hittar den grupp du letar efter.We currently don't support searching for groups but you can browse groups and sort them to find the group you are looking for.

Djup sökning på vad som sägs i videonDeep search on what's said in the video

När du söker efter videor hittar Stream videor som baseras inte bara på titel och beskrivning, utan också baserat på vad som sägs i videon.When searching for videos, Stream finds videos based not only on the title and description, but also based on what's being said in the video. Från sökresultaten baserat på utskriften av videon kan du hoppa till den exakta punkten i videon som har den information du letar efter.From the search results based on the transcript of the video, you can jump to the exact point in the video that has the information you are looking for.

 1. Skriv ett ord eller en fras som du vill söka efter i Bläddra > videoklipp > eller sökrutan högst upp i Stream.From Browse > Videos > Search for videos or the Search box at the top of Stream, type a word or phrase to search for.

 2. När du ser videosökresultat med en tidskod (till exempel @00:10) klickar du på någon av raderna för att börja spela upp videon från den specifika tidpunkten.When you see video search results with a time code (for example, @00:10), click any of the lines to start playing the video from that specific point in time.

  Tidkoder för sökresultat

Sök i en kanalSearch within a channel

Om du letar efter en video i en viss kanal kan du begränsa sökningen bara till den kanalen.If you are looking for a video in a specific channel you can scope your search just to that channel.

 1. Gå till den kanal du vill söka inom.Go to the channel you want to search within.

 2. Använd sökrutan Sök efter videor på kanalsidan.Use the Search for videos search box on the channel page.

  Sök inom kanal

Sök inom en gruppSearch within a group

Om du letar efter en video i en viss grupp kan du begränsa sökningen bara till den gruppen.If you are looking for a video in a specific group you can scope your search just to that group.

 1. Gå till den grupp som du vill söka inom.Go to the group you want to search within.

 2. Klicka på fliken Videor.Click the Videos tab.

 3. Använd sökrutan Sök efter videor på gruppvideosidan.Use the Search for videos search box on the group video page.

  Sök inom grupp

Se ävenSee also