Förbereda för utfasning av SHA-1-signaturer

Av Mark Cook

Publicerad: 20 juni 2019

Sammanfattning

Som stöd för vårt löfte att tillhandahålla förstklassig säkerhet till våra kunder planerar Microsoft att upphöra med stödet för SHA1-kodsigneringscertifikat. Bakgrundsinformation om orsakerna till detta och hur det kommer att påverka dig finns på 2019 SHA-2-kodsignering supportkrav för Windows och WSUS.

Mer information

Sysinternals-binärfiler har för närvarande dubbla signerade för SHA-1 och SHA-2. Från och med den 31 juli 2019 kommer dessa endast att signeras med SHA-2-signaturer.

Innan det här datumet måste kunder som kör våra verktyg på äldre OS-versioner installera STÖD för SHA-2-kodsignering för att kunna köra de SHA-2-signerade versionerna. Även om det här stödet vanligtvis levereras via Windows Update, finns även fristående säkerhetsuppdateringar tillgängliga för nedladdning. Se 2019 SHA-2-stöd för kodsignering för Windows och WSUS för mer information om dessa uppdateringar