AdRestore v1.2

Av Mark Russinovich

Publicerad: 25 november 2020

Laddaned Ladda ned AdRestore(512 KB)

Introduktion

Windows Server 2003 introducerar möjligheten att återställa borttagna ("tombstoned")-objekt. Det här enkla kommandoradsverktyget räknar upp de borttagna objekten i en domän och ger dig möjlighet att återställa dem. Källkoden baseras på exempelkod i Microsoft Platform SDK. I den här MS KB-artikeln beskrivs användningen av AdRestore:

840001: Återställa borttagna användarkonton och deras gruppmedlemskap i Active Directory

Laddaned Ladda ned AdRestore512 KB)